Phòng khám cấy chỉ Ngô Quang Hùng có tốt thật không?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Phòng khám cấy chỉ Ngô Quang Hùng có tốt thật không?

vanphung
Có người bảo em cấy chỉ chữa được nhiều bệnh, có người thì bảo cấy chỉ rất đau mà lại nguy hiểm, giờ em chả biết sao nữa, người thì đau ê ẩm mấy năm nay rồi, không làm được việc gì hết, thuốc men uống đủ mọi nơi từ tây y cho đến đông y, ai mách gì em cũng tìm đến và theo nhưng mà đều không hiệu quả. Nay đọc báo thấy có nói phòng khám đông y của thạc sĩ Ngô Quang Hùng nổi tiếng trong việc điều trị các bệnh xương khớp mọi người tư vấn giúp mình với
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Phòng khám cấy chỉ Ngô Quang Hùng có tốt thật không?

letvan
m bị dọc dây thần kinh bên hông phải, lan xuống cả bên chân phải, nhiều hôm đứng không vững, mỗi khi thời tiết thay đổi là lại bị đau như vậy, em hay phải uống thuốc giảm đau nhưng không mấy hiệu quả, mà nhiều người còn bảo là còn bị tác dụng phụ hại sức khỏe nữa
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Phòng khám cấy chỉ Ngô Quang Hùng có tốt thật không?

vutanh
In reply to this post by vanphung
phòng khám này ở đâu, ngoài cấy chỉ có cần dùng thêm thuốc ngoài không?