Cùng học online hiệu quả 600 từ vựng Toeic

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cùng học online hiệu quả 600 từ vựng Toeic

hangle92
Có bao giờ bạn gặp khó khăn khi ôn luyện thi TOEIC vì không thể biết hay đoán nghĩa của từ vựng Toeic trong đề bài? Và nếu bạn muốn học thuộc hết các từ vựng tiếng Anh hay gặp trong đề thi TOEIC thì cách thức nào là tốt nhất để có thể ghi nhớ chúng một cách hiệu quả? Mình cũng đã từng đặt ra câu hỏi đó cho bản thân và đi tìm câu trả lời cho nó. Không lâu sau đó thì mình cũng phát hiện được một giải pháp khả thi. Nhờ vậy mà hôm nay mình viết bài chia sẻ này cho các bạn nè.

[center][img][/img][/center]

Hiện tại mình đang sử dụng phương pháp học 600 từ vựng toeic trong bộ 600 từ vựng căn bản do nhà xuất bản Barron ấn hành của Giasutoeic.com. Bạn sẽ được học 600 từ tập hợp và sắp xếp thành 50 chủ đề phổ biến khác nhau, với mỗi từ bạn sẽ biết các thông tin như nghĩa của từ, cách phát âm, phiên âm, cấu trúc từ vựng trong câu và ví dụ kèm audio minh họa, ngoài ra bạn còn biết thêm cả tập hợp gia đình từ của từ vựng đó nữa. Chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng thuộc những từ được học luôn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cải thiện vốn từ tiếng Anh Toeic của bạn nhé, truy cập link này để biết thông tin chi tiết khóa học 600 từ vựng Toeic nhé https://giasutoeic.com/600-tu-vung-toeic/