Diễn Đàn Share Plainly

Chia sẻ thông tin một cách chân thành!
Sub-Forums & Topics (16)
Replies Last Post Views
Pinned sub-forum
Thông tin & Thông báo (0 topics)
0 Empty
Pinned sub-forum
Sách & Tài liệu - Nguồn tri thức vô tận (1 topic)
4
by plainlytin
Pinned sub-forum
Giá trị cuộc sống (0 topics)
0 Empty
Pinned sub-forum
Kiếm tiền online (MMO) (1 topic)
1
by vanlaiktvn
Pinned sub-forum
Máy tính, phần mềm & internet (0 topics)
0 Empty
Pinned sub-forum
Rao vặt & Chém gió (19 topics)
23
by hanacheung0416
Pinned sub-forum
Khác (0 topics)
0 Empty
Some water inside before you make the drink?!? by martinezthomas
0
by martinezthomas
How are you warming your cup before you make the drink? by martinezthomas
0
by martinezthomas
This just something normal that I should expect and live with? by martinezthomas
0
by martinezthomas
No words of advice out there? by martinezthomas
0
by martinezthomas
Skylake X and Kabylake X by martinezthomas
0
by martinezthomas
Overclocking and keeping it permanently by martinezthomas
0
by martinezthomas
X299 LGA 2066 by martinezthomas
0
by martinezthomas
X299 LGA 2066 by martinezthomas
0
by martinezthomas
The pc-desktop I second hand bought did not come with a cpu by martinezthomas
0
by martinezthomas